På Hareskov Skole bygger arbejdet med fællesskaber på anerkendelse, tillid, respekt, ret til forskellighed, ret til deltagelse og åbenhed, hvilket indbefatter tre vigtige faktorer:

 • Alle børn, heriblandt børn med såvel særlige behov som særlige forudsætninger, har mulighed for at gå på Hareskov Skole. 
 • Alle børn er trygge ved- og motiverede for at indgå i sociale, faglige og personlige relationer med andre børn og voksne.
 • Det inkluderende fællesskab beriger alle børn i anerkendelse af, at diversitet er en styrke.
 • Kompasset på Hareskov Skole

  Kompasset på Hareskov Skole er et internt ressourceteam bestående af både lærere og
  pædagoger fra skolen og Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL). Kompasset
  råder over et fysisk rum, men det er vigtigt at pointere, at Kompasset snarere er en tilgang
  og en tænkning. Med Kompasset, som er søsat i august 2019, søger vi at arbejde smartere,
  dygtigere og mere effektfuldt, hvad angår trivsel og fællesskaber på Hareskov Skole.
  Således er Kompasset en dynamisk og fleksibel enhed, der sætter ind med kompetent
  indsats, når behovet opstår, men det er lige så vel en forebyggende og foregribende
  ressource, som i tæt samarbejde med lærere og pædagoger arbejder på at styrke
  fællesskaberne, således at behovet for indgriben minimeres – til glæde for ALLE vores
  elever.

  Se, hør og læs mere i Prezi via dette link.

  NB! Maksimer ruden og klik herefter én gang på Prezien for det indledende lydklip -
  herefter klikkes videre med ”den højrevendte pil” på tastaturet. Nogle billeder er med – og
  nogle uden lyd.

   

   

   

Del: