Skolebestyrelsen har til opgave at udstikke de overordnede principper for Hareskov Skoles virke inden for rammerne af Folkeskoleloven og Furesø Kommunes Styrelsesvedtægt.
Principperne udgør de overordnede spilleregler for samarbejdet mellem skole og hjem og skolens organisering. Principperne er med til at lægge en ramme for de forventninger, som elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse kan have til skolens hverdag og virke.
Der er ikke principper for alt, og de gældende principper skal naturligvis revideres, hvis der opstår behov herfor.


Forslag til supplerende principper eller kommentarer og ændringsforslag kan sendes til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen, 2020

Del: