Formand for skolebestyrelsen

Anne la Cour Gormsen

Skolebestyrelsesrepræsentanter

Sebastian Mørch

Henrik Skovdal

Jacob Koch

Tine Cranil

Charlotte Kjeldsen Krarup

Elevrepræsentanter

Alexander Hedrich 7.Z

William Rowe 7.X

Lærerrepræsentanter

Tine Andersen (TR)

Simon Thorup

Skoleleder

Claus Ibsen

Souschef & afdelingsleder for sprog-læse klasserne

Henrik Jensen

Administrativ leder & afdelingsleder for FFO

Lars Nørgaard Jeppesen

Del: