Vision:

Alle børn og voksne føler glæde og stolthed ved at være en del af Hareskov Skole/FFO. Dette sker gennem trivsel, udvikling, høj faglighed og medejerskab.

 

Mål:

Hareskov Skole/FFO har fokus på børnenes trivsel og læring:

  • Alle børn skal både få lyst til at lære, lyst til at lære mere og evne til at tilegne sig læring.
  • Alle børn skal have mulighed for at udfordre deres eget potentiale, så de oplever at blive dygtigere, end de troede, de kunne blive.
  • Alle børn skal have mulighed for at udvikle deres kreative, innovative og entreprenante kompetencer
  • Alle børn skal være bevidste om og medaktører i egen udvikling og egne læringsmål.
  • Alle børn skal opleve en fælles skole (Hareskov Skole/ FFO) med udgangspunkt i trivsel, dannelse, læring og udvikling.
  • På Hareskov Skole samarbejder skole/FFO og forældre tæt og gensidigt forpligtende om børnenes hele hverdag og læring.
  • Hareskov Skole/FFO er en åben skole, som indgår i et dynamisk samspil med det omkringliggende samfund
Del: