Hareskov Skoles gruppeordning 0. – 5. klasse (S-klasserne) og Lyngholmskolens gruppeordning 6. – 9. klasse (F-klasserne) er for elever, der som en del af deres primære udfordringer har vanskeligheder inden for sprog og læsning. Endvidere kan eleverne have udfordringer omkring opmærksomhed, koncentration samt at indgå i sociale samspil og dermed behov for specialpædagogiske indsatser målrettet dette. Som del af undervisningen arbejdes der med sprogudviklende tiltag samt kompenserende og læseudviklende indsatser. Målgruppen er fortrinsvis for elever med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

 • Revisitation

  Hareskov skoles leder indstiller barnet til revisitation efter:

  • En pædagogisk – psykologisk vurdering

  • En handleplan, der bl.a. omfatter en vurdering af, om barnets primære udfordring fortsat er vanskeligheder ved læsning og skriftsproglige vanskeligheder.

  • En vurdering af barnets resultater.

 • Transport

  Børn og unge, der er henvist til dette tilbud og hvor tilbuddet er på en anden skole end distriktsskolen, vil få tilbudt transport efter gældende regler

Del: