Coronavirus

Vi glæder os til at tage imod børn i daginstitutionerne og skole elever fra 0. -5. klassetrin fra onsdag den 15. april. 6.-10. klasse vil stadig blive undervist hjemmefra.

Læs mere på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Read more politi.dk/coronavirus
Forkoelelse2

OBS: Info om nødberedskab

Kære forældre Som I ved, har regeringen nu meldt ud, at skolerne skal holde lukket frem til påske. Det betyder, at vi naturligvis fortsætter tilbuddet…

Billede1

Frit skolevalg

Kapacitet på skolerne i Furesø Kommune I henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2 fastsættes følgende kapacitet for Furesø Kommunes skoler i forbinde…

Vores skole

På Hareskov Skole arbejder vi hver dag målrettet på, at fagligheden er i top, og vi sætter en ære i at være kendetegnet som ”den faglige skole”. I vor…

100 År Ny

Skolens kvalitetsrapporter og andre data

Her kan du finde links til skolens Skolens kvalitetsrapporter og andre data

Fælles for skolerne i Furesø

Blomsterflor langs Furesøs veje (4)

Ferieplan for skolerne

På Furesø kommunes hjemmeside finder du skolernes ferieplan for indeværende og kommende skoleår.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Fælles læringsmiljøer i Furesø

Læring foregår ikke kun i klasseværelset og i daginstitutionen. Furesø Kommunes skoler og dagtilbud har rig mulighed for at flytte læringen ud af de v…

Børn Glade For Ny Legeplads, Solvangskolen, november 2018

Mere om skoleområdet i Furesø

På Furesø kommunes hjemmeside kan du bl.a. læse om det fælles læringssyn i Furesø, overgange fra dagtilbud til skole, hjemmeundervisning, skoledistrik…

Læringssyn, cirkel

Kvalitetsrapport

Her kan du se den fælles kvalitetsrapport for skolerne i Furesø