Oversigt over den samlede ledelse på Hareskov Skole pr. 1/1 2020

Skoleleder
Claus Ibsen 
cli@furesoe.dk

Souschef, administrativ leder og leder for Sprog-Læsetilbuddet
Henrik Jensen 
henj@furesoe.dk

Afdelingsleder for 0.-5. årgang 
Yuri Tümmler 
yct1@furesoe.dk

Afdelingsleder for 6.-9. årgang
Lone Gundestrup 
lgu1@furesoe.dk

FFO-leder
Lars Nørgaard Jeppesen 
lnj@furesoe.dk

Del: