På Hareskov Skole arbejder vi hver dag målrettet på, at fagligheden er i top, og vi sætter en ære i at være kendetegnet som ”den faglige skole”. I vores optik sker dette imidlertid ikke på bekostning af elevernes trivsel, de stærke fællesskaber, de kreative aspekter, det udviklende og det nytænkende.

Tværtimod har vi en fast overbevisning om, at netop disse elementer danner udgangspunkt for læringslyst, motivation, trivsel – og dermed faglig udvikling. Eleverne skal føle sig stimuleret og udfordret, og vi skal som skole tilgodese og udfordre de mange forskellige interesser og kompetencer, som de råder over. Således arbejder vi med en bred vifte af indsatsområder, som alle er sat i verden for at understøtte ovennævnte.

 • Udeskole

  Vi har gennem flere år arbejdet med udeskole i vores almenklasser såvel som i vores Sprog-Læsehus og FFO. 

 • English Debate Club

  Vores ”English Debate Club” er et tilbud, som spænder helt fra 1. til 9. klasse og er tænkt som en udfordring for vore mange engelsktalenter og engelsksprogede elever.

 • Science

  Vi bestræber vi os på også at udfordre vore dygtigste elever inden for det naturvidenskabelige område gennem tilbud som ”Unge Forskerspirer” og ”Master Class”. Disse initiativer er eksempler på, at vi løbende søger at ruste vore ældste elever til ungdomsuddannelserne ved at lade nogle af dem ”tage forskud på glæderne” i form af ekstra svære udfordringer.

 • Åben Skole

  Skolereformen har, gennem Åben Skole, givet os mulighed for et udvidet samarbejde med foreninger, erhvervsliv, organisationer osv. Dette har inspireret vore lærere til at iværksætte et væld af spændende projekter, og vi oplever i disse år et stærkt forøget aktivitetsniveau inden for- og ude af huset. Det er dejligt og meget inspirerende.

 • Lærer/pædagog-samarbejdet

  Skolereformen har betydet et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Det har givet en masse spændende muligheder, men naturligvis også en række pædagogiske og praktiske udfordringer. Vi synes, vi er nået langt i processen, og det er dejligt at se skolen ”summe” af både lærere og pædagoger. På såvel medarbejder- som på ledelsesplan arbejder vi ligeledes målrettet på at skabe den bedst mulige overgang fra institution til FFO og skole. Det er et indsatsområde, som vi prioriterer meget højt, da det jo danner udgangspunkt for hele barnets skolegang i såvel trivsels- som læringsøjemed.

 • Læringscaféen

  Gennem de senere skoleår har vi afsøgt og afprøvet mange af de muligheder og perspektiver, som Lektiecaféen rummer (eller Læringscaféen, som vi jo kalder den). Det har givet os værdifulde erfaringer, og vi fortsætter arbejdet i indeværende skoleår. Læringscaféen har udmøntet sig forskelligt fra årgang til årgang, og via fælles evaluering giver det os en række indikationer på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. 

 • Synlig læring

  Hareskov Skole indledte i 2015 et målrettet arbejde med fokus på synlig læring. Vi arbejder således på at udvikle en kultur præget af målfastsættelse, evaluering og feedback. Tilgangen baserer sig på den forskning og evidens, som professor John Hattie har udviklet og fremlagt, og denne er herefter sat i pædagogisk og didaktisk perspektiv af James Nottingham

  Gennem vores arbejde har vi selv udviklet en inspirations- og drejebog (Model for synlig læring) til lærere og pædagoger, som beskriver de tanker og processer, som vi finder vigtige i arbejdet med synlig læring. 

 • Matematik på kanten

  Matematik på kanten består af meget dygtige matematikelever fra 8. og 9. klasse, som har valgt at tage udfordringen ”På Kanten” op. Der tilbydes matematikundervisning på et niveau, der ligger mellem folkeskolen sværeste pensum og den matematik, eleverne møder i gymnasiet. ”På Kanten” er et tilbud om fordybelse i matematikkens svære discipliner.  

  Vi beskæftiger os bl.a. med algebra, trigonometri, ligningsløsning, (1. og 2. grad), matematiske beviser samt differentialeregning.

Del: